Kako dodati korisnike u Microsoft 365?

  1. Prijavite se na Microsoft 365 https://login.microsoftonline.com
  2. Pređite u Microsoft 365 Administrativni centar
  3. Na početnoj stranici izaberite Dodati korisnika 
  4. Unesite korisničko ime i prezime korisnika i izaberite odgovarajući domen. Na primer, ako korisnik ima korisničko ime Petar i njegov domen je vasnazivdomena.rs, on će se prijaviti na Microsoft 365 unosom petar@vasnazivdomena.rs 
  5. Kontakt informacije – Da biste uneli opcione kontakt informacije za korisnika, kao što su mobilni telefon i adresa, proširite odeljak Kontakt informacije i unesite informacije
  6. Lozinka – Microsoft 365 može po Vašoj želji da automatski kreira lozinku ili možete da označite opciju Kreiraću lozinku sam, a zatim da unesete dovoljno jaku lozinku za određenog korisnika. Dodeljenu lozinku treba promeniti nakon 90 dana. Takođe, možete izabrati i opciju Zahtevaj od korisnika da promeni lozinku pri prvom prijavljivanju. Kada se korisnik prvi put prijavi na https://login.microsoftonline.com, od njega se traži da promeni svoju lozinku.
  7. Pošto ste Vi administrator, dobićete kopiju privremene lozinke korisnika. Ako želite da ovaj novi korisnik Microsoft 365 dobije kopiju ove e‑poruke, unesite e‑mail adresu kojoj korisnik trenutno ima pristup, u polje Pošalji lozinku za e‑mail ovim primaocima. Ne šaljite e‑mail na njegovu novu adresu e‑pošte u Microsoft 365 jer neće biti dostavljena. Možete da unesete do pet e‑mail adresa koristeći tačka-zarez.
  8. Da biste dodelili administratorske privilegije korisniku, proširite odeljak Uloge i izaberite Globalni administrator ili izaberite Prilagođeni administrator da biste videli više opcija.
  9. Proširite odeljak Licence proizvoda da biste videli pretplate koje se mogu dodeliti ovom korisniku.
  10. Izaberite Dodati. Prikazaće se potvrda o kreiranom nalogu i lozinka.

Delite članak

Uđite u svet domena

Svakom dobrom web sajtu su potrebni domen i kvalitetan hosting. Budite na mreži sa nama.